BIZNES

Referencje w zamówienia publicznych – zakres i badanie

Zamawiający nie jest zobowiązany do umożliwienia udziału w postępowaniu wszystkim wykonawcom funkcjonującym na danym rynku dostaw, usług lub robót budowlanych. Obowiązkiem zamawiającego jest bowiem...

FINANSE

Co to jest mechanizm odwrotnego obciążenia?

Kiedy można zastosować odwrotne obciążenie? Data otrzymania towarów i usług Czy można dochodzić roszczeń z tytułu odwrotnego obciążenia? Zazwyczaj dostawcy towarów lub usług odbierają...

Co to jest Cash Back i jak działa?

Co to jest Cash Back? Cash back odnosi się do dwóch rodzajów transakcji finansowych. Po pierwsze, jest to korzyść z karty kredytowej, która wypłaca posiadaczowi karty...

MARKETING

PRACA

Czym jest monopol i kiedy jest legalny?

Co to jest monopol? Charakterystyka monopolu Czy monopol jest nielegalny? Monopole naturalne Prawo antymonopolowe w USA Rozbijanie monopolu w Stanach zjednoczonych Monopol odnosi się...

POLECANE

ZAKUPY

Czym jest podaż?

Definicja podaży Trendy w podaży Podstawy podaży Podaż a produkcja Podaż a mikroekonomia Historia "podaży” Powiązane warunki i koncepcje Kolejna ważna opcja Definicja podaży Podaż...