Co to jest mechanizm odwrotnego obciążenia?

  • Kiedy można zastosować odwrotne obciążenie?
  • Data otrzymania towarów i usług
  • Czy można dochodzić roszczeń z tytułu odwrotnego obciążenia?

Zazwyczaj dostawcy towarów lub usług odbierają O.O.(odwrotne obciążenie) od odbiorców i deponują je w urzędzie skarbowym.

Jednak w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia odbiorcy towarów lub usług płacą podatek zamiast dostawców.

Tak więc, jeśli jesteś odbiorcą towarów lub usług w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia, musisz przekazać tylko płatności z tytułu zakupu dostawcom. Jeśli chodzi o podatek od towarów i usług, odbiorca musi wpłacić podatek bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Ten mechanizm poboru podatków ma na celu ograniczenie uchylania się od płacenia podatków, szczególnie w sektorach niezorganizowanych.

Kiedy można zastosować odwrotne obciążenie?

Dostawa od niezarejestrowanego dealera do zarejestrowanego dealera – Jeśli jesteś zarejestrowanym dealerem, który kupuje towary/usługi od niezarejestrowanego dealera, musisz jako zarejestrowany dealer zapłacić podatek od towarów i usług.

Dostawa towarów i usług określonych przez Ministerstwo Finansów – Jeśli kupujesz towary/usługi określone przez Ministerstwo Finansów w ramach procedury odwrotnego obciążenia, musisz jako odbiorca zapłacić podatek od towarów i usług (O.O.).

Należą do nich (i) usługi transportu towarów, (ii) agencje ubezpieczeniowe, (iii) agencje odzyskiwania należności, (iv) usługi prawne, (v) usługi transportowe dla towarów importowanych itp.

Usługi świadczone przez operatora handlu elektronicznego – W przypadku, gdy użytkownik jest operatorem handlu elektronicznego świadczącym usługi, zastosowanie będzie miało odwrotne obciążenie.

W związku z tym, jako operator handlu elektronicznego jesteś odpowiedzialny za zapłatę podatku od towarów i usług (O.O.).

Na przykład, w przypadku usług transportowych świadczonych przez taxi aggregator OLA, OLA jest zobowiązana do zapłaty O.O. OLA pobiera podatek od pasażerów zamiast od zarejestrowanych usługodawców.

W niektórych przypadkach operator handlu elektronicznego nie jest fizycznie obecny na terytorium podlegającym opodatkowaniu. W takim przypadku osoba reprezentująca takiego operatora handlu elektronicznego w dowolnym celu będzie zobowiązana do zapłaty podatku.

W przypadku braku takiego przedstawiciela, operator wyznaczy przedstawiciela. Będzie on odpowiedzialny za zapłatę podatku od towarów i usług publicznych.

Mechanizm odwrotnego obciążenia za czas dostawy w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia

Podatek od towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia powinien zostać zapłacony najwcześniej z poniższych terminów:

Data otrzymania towarów i usług

Data płatności wpisana do ksiąg rachunkowych odbiorcy lub data obciążenia płatności na jego rachunku, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

Data po 30 dniach od wystawienia faktury przez dostawcę.

W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie czasu dostawy, w ramach wyżej wymienionych przypadków,

– momentem dostawy jest data zaksięgowania w księgach rachunkowych odbiorcy dostawy.

Podatek od usług świadczonych w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia powinien być zapłacony najwcześniej z poniższych dat:

Data płatności wpisana do ksiąg rachunkowych odbiorcy lub data obciążenia płatności na jego rachunku, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

Data po 60 dniach od wystawienia faktury przez dostawcę.

W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie czasu dostawy, w ramach wyżej wymienionych przypadków,

– momentem dostawy jest data zaksięgowania w księgach rachunkowych odbiorcy dostawy.

Czy można dochodzić roszczeń z tytułu odwrotnego obciążenia?

Jeśli jesteś odbiorcą i podlegasz obowiązkowi zapłaty podatku na zasadzie odwrotnego obciążenia, możesz wystąpić do ITC o zapłatę takiego podatku. Można się o niego jednak ubiegać tylko wtedy, gdy takie towary/usługi są lub będą wykorzystywane na potrzeby Twojej firmy.

Osoba, która jest zobowiązana do płacenia podatku w ramach odwrotnego obciążenia, musi obowiązkowo zarejestrować się w systemie O.O..

Wnioski:

Tak więc mechanizm odwrotnego obciążenia wymaga, aby zarejestrowani odbiorcy towarów i usług odprowadzali podatek bezpośrednio do władz, jeżeli :

– zawieranie transakcji z niezarejestrowanymi dystrybutorami

– nabywanie określonych towarów i usług wymienionych przez Ministerstwo Finansów.

Rate this post
Poprzedni artykułCo to jest kapitał podwyższonego ryzyka?
Następny artykułCo to jest faktura?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj