Czym jest spółka holdingowa?

  • Po co istnieje Spółka holdingowa?
  • Ochrona spółki holdingowej
  • Spółki holdingowe a prawa osób fizycznych
  • Kogo wspiera spółka holdingowa
  • Przykłady spółek holdingowych

Spółka holdingowa to spółka dominująca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka komandytowa, która posiada wystarczającą ilość akcji z prawem głosu w innej spółce, aby móc kontrolować politykę tej spółki i nadzorować jej decyzje zarządcze.

Chociaż spółka holdingowa jest właścicielem aktywów innych spółek, to jednak utrzymuje jedynie zdolności nadzorcze i dlatego nie uczestniczy aktywnie w prowadzeniu bieżącej działalności operacyjnej.

Po co istnieje Spółka holdingowa?

Spółka holdingowa istnieje wyłącznie w celu kontrolowania innych spółek, niezależnie od tego, czy są to inne spółki, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółki holdingowe mogą również posiadać majątek, taki jak nieruchomości, patenty, znaki towarowe, akcje i inne aktywa. Przedsiębiorstwa, które są w 100% własnością spółki holdingowej, określane są jako „spółki zależne będące w całości własnością”.

Chociaż spółka holdingowa może zatrudniać i zwalniać menedżerów spółek, których jest właścicielem, menedżerowie ci są ostatecznie odpowiedzialni za swoje własne działania.

Dlatego tak ważne jest, aby właściciele zwracali baczną uwagę na swoje firmy, aby upewnić się, że działają one optymalnie.

Ochrona spółki holdingowej

Spółki holdingowe korzystają z ochrony przed stratami. Jeżeli spółka zależna zbankrutuje, spółka holdingowa może ponieść stratę kapitałową i spadek wartości netto, jednak wierzyciele upadłej spółki nie mogą zgodnie z prawem dochodzić wynagrodzenia od spółki holdingowej.

W związku z tym, jako strategia ochrony aktywów, spółka dominująca może przekształcić się w spółkę holdingową, tworząc jednocześnie spółki zależne dla każdej ze swoich linii biznesowych.

Na przykład jedna spółka zależna może być właścicielem marki i znaków towarowych spółki dominującej, inna może być właścicielem nieruchomości, inna może być właścicielem sprzętu, a jeszcze inna może być właścicielem i operatorem każdej indywidualnej franczyzy.

Taka taktyka służy ograniczeniu odpowiedzialności finansowej i prawnej spółki holdingowej i różnych spółek zależnych.

Może ona również obniżać ogólny poziom zobowiązań podatkowych korporacji poprzez strategiczne opieranie niektórych części jej działalności w jurysdykcjach o niższych stawkach podatkowych.

Spółki holdingowe a prawa osób fizycznych

Spółki holdingowe pozwalają również osobom fizycznym chronić swoje aktywa osobiste, ponieważ aktywa te są technicznie posiadane przez korporację, a nie przez osobę, która w konsekwencji jest chroniona przed długiem, procesami sądowymi i innymi rodzajami ryzyka.

Kogo wspiera spółka holdingowa

Spółki holdingowe wspierają swoje spółki zależne, wykorzystując swoje zasoby w celu obniżenia kosztów tak bardzo potrzebnego kapitału operacyjnego.

Korzystając z gwarancji niższego szczebla, spółka dominująca składa zastaw na pożyczce w imieniu spółki zależnej, pomagając spółkom uzyskać finansowanie dłużne o niższym oprocentowaniu niż byłoby to możliwe w przeciwnym razie, gdyby były one w stanie pozyskać je same.

Po uzyskaniu wsparcia w postaci siły finansowej spółki holdingowej, ryzyko niewywiązania się spółki zależnej ze spłaty zadłużenia znacznie spada.

Przykłady spółek holdingowych

Doskonałym przykładem dobrze znanej spółki holdingowej jest Berkshire Hathaway, która posiada aktywa w ponad stu spółkach publicznych i prywatnych, w tym Dairy Queen, Clayton Homes, Duracell, GEICO, Fruit of the Loom, RC Wiley Home Furnishings i Marmon Group. Berkshire posiada również mniejsze udziały w The Coca-Cola Company, Goldman Sachs, IBM, American Express, Apple, Delta Airlines i Kinder Morgan.

4.5/5 - (2 votes)
Poprzedni artykułCzym jest monopol i kiedy jest legalny?
Następny artykułJak rozpoznać wypalenie zawodowe?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj