Elementy eksploatacyjne podlegające najszybszemu zużyciu w suwnicach

Suwnice są dźwignicami zaliczanymi do urządzeń transportu bliskiego, bardzo często wykorzystywanymi w wielu gałęziach przemysłu. Swoje zastosowanie znajdują głównie w zakładach produkcyjnych. Mając na uwadze jak najdłuższe, w pełni bezawaryjne użytkowanie tych urządzeń, należy wiedzieć, które z elementów eksploatacyjnych podlegają najszybszemu zużyciu. Wszystkich zainteresowanych tym tematem zapraszamy do lektury naszej publikacji.

Ważny stan techniczny dźwignic

Suwnice są urządzeniami transportu bliskiego. Zastosowanie znajdują głównie w przemieszczaniu ładunków w pionie oraz poziomie. Maksymalne bezpieczeństwo ich użytkowania jest niezwykle ważne nie tylko dla zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie, ale również dla stworzenia możliwie jak najlepszych warunków do pracy dla operatora suwnicy.

Niezwykle istotnym czynnikiem staje się więc zapewnienie dźwignicom doskonałego stanu technicznego. Będzie mieć to także wpływ na zwiększenie do maksimum ogólnej wydajności urządzeń dźwignicowych.

Aby to wszystko zaś było możliwe, konieczne jest regularne i fachowe dokonywanie przeglądów technicznych suwnic. Podczas takich działań można się dowiedzieć, czy niezbędne jest wykonanie jakichś prac modernizacyjnych, konserwacyjnych lub remontowych. Warto podkreślić, że systematycznie wykonywane przeglądy techniczne dźwignic mogą z sukcesem zapobiec konieczności przeprowadzenia bardzo kosztownego, generalnego remontu suwnicy. Do tego każdy nieplanowany, a przy tym także i niepożądany, przestój w pracy z wykorzystaniem urządzeń dźwignicowych wiąże się z poniesieniem dużych strat finansowych dla przedsiębiorstwa. Dodatkowo taki przestój generować może duże opóźnienia np. w procesach produkcyjnych.

Kluczową kwestią pozostaje więc wiedza na temat elementów eksploatacyjnych, które najszybciej się zużywają w suwnicach. O jakich elementach mowa?

Ważna kontrola stanu wciągarki

Jednym z szybko zużywających się elementów wielu dźwignic z wciągarkami jest właśnie sama wciągarka. W suwnicach procesowych do takich elementów zalicza się takie podzespoły, jak liny, zblocza, bębny, krążki linowe oraz hamulce bębnowe. Podczas modernizacji suwnicy lub wykonywania prac konserwacyjnych warto zwrócić więc szczególną uwagę również na stan liny oraz stopień zużycia rowków bębna linowego, jego napędu oraz hamulca bębnowego z luzownikiem.

Stan kół jezdnych gwarantem bezpieczeństwa

Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania suwnicy wiązać się będzie też z doskonałym stanem kół jezdnych takiego urządzenia. Podczas regularnie wykonywanego przeglądu warto dokładnie skontrolować stan zużycia nie tylko samych kół, ale również mostu, wózka oraz hamulców dźwignicy. Niedopilnowanie systematycznej kontroli wymienionych właśnie elementów skutkować może koniecznością wykonania kosztownego remontu suwnicy. Warto jednocześnie podkreślić, że wystąpienie zbyt dużego, jednostronnego zużycia kół jezdnych mostu suwnicy Konecranes wskazywać może zarówno na nieprawidłową geometrię szyn jezdnych, jak i podtorza. Zaniedbanie kontroli stanu geometrii torowiska zaś skutkować może wystąpieniem niebezpiecznego zjechania kół jezdnych z szyny, a w najgorszym przypadku spowoduje upadek dźwignicy na posadzkę hali. Dodatkowo zbyt duże zużycia torowiska oraz kół suwnicy generuje zwiększenie zużycia mechanicznego suwnicy. W takim przypadku okazać się może, że zakup części zamiennych do suwnic wiązać się będzie również z niemałym kosztem.

Ważna kontrola stanu chwytaka

W bardzo popularnych i często wykorzystywanych suwnicach procesowych, jednym z najważniejszych elementów wykonawczych jest chwytak. Jego stan ogólny należy bezwzględnie sprawdzać każdego dnia przed rozpoczęciem pracy z wykorzystaniem suwnicy. Jest to o tyle ważne, że to właśnie dzięki chwytakowi możliwe jest zagwarantowanie bezpiecznego pobierania i transportowania różnego rodzaju ładunków. Dopilnowanie jego dobrego stanu w suwnicach procesowych gwarantuje maksymalny poziom bezpieczeństwa eksploatacji tych urządzeń transportu bliskiego.

Warto podkreślić, że dbałość o doskonały stan techniczny dźwignic będzie procesem perspektywicznym, pozwalającym maksymalnie wydłużyć czas żywotności suwnic oraz umożliwiającym korzystanie ze wszystkich funkcjonalności tych urządzeń.

Rate this post
Poprzedni artykułJak zarobić na fotowoltaice?
Następny artykułJak zapewnić sobie szybką, godziwą emeryturę i osiągnąć niezależność finansową?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj