Jak odzyskać pieniądze z odszkodowania?

jak uzyskac odszkodowanie

Wypadki zdarzają się chyba każdemu. Zwykle są to rzeczy drobne jak skręcona kostka, czy uraz po wypadku na rowerze. Czasem jednak szkody mogą być znacznie poważniejsze. W wypadkach samochodowych można odnieść poważne obrażenia albo stracić pojazd o dużej wartości. Jeżeli szkoda powstała z winy innych osób, można dochodzić odszkodowania. Jeżeli dodatkowo jesteśmy ubezpieczeni, a szkoda powstała z powodu nieszczęśliwego wypadku, to stosowną kwotę wypłacić może nasz ubezpieczyciel. Do faktycznego zobaczenia gotówki może być jednak długa droga. Jaj uzyskać pieniądze z odszkodowania?

Kiedy można uzyskać odszkodowanie?

Odszkodowanie można uzyskać w dwóch zasadniczych sytuacjach. Po pierwsze, kiedy sprawcą szkody jest ktoś inny. Po drugie, kiedy szkoda powstanie za sprawą nieszczęśliwego wypadku, a poszkodowany posiada odpowiednie ubezpieczenie. W pierwszym przypadku odszkodowanie może mieć różną formę. Pierwszą z nich jest zadośćuczynienie. Sprawca jest zobowiązany zapłacić określoną kwotę, która zadośćuczyni poniesionej przez ofiarę szkodzie – fizycznej, psychicznej, lub moralnej. Odszkodowanie może przybrać też formę zwrotu utraconych dochodów. Jeżeli szkoda doznana na skutek wypadku sprawia, że poszkodowany nie może wykonywać dłużej swojej pracy (stale albo czasowo), albo jego dochody ulegają obniżeniu, to może dochodzić od sprawcy wyrównania poniesionych strat. Jeżeli poszkodowany traci całkowicie albo częściowo zdolność do pracy, to odszkodowanie może przyjąć też formę wypłacanej comiesięcznie renty.

Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach odszkodowania mogą domagać się również osoby trzecie – przede wszystkim, kiedy ofiara wypadku traci życie. Odszkodowanie takie może mieć formę zadośćuczynienia albo renty alimentacyjnej. Odszkodowanie można uzyskać również w sytuacjach, w których ustalenie winnego nie jest łatwe. Nieodpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, czy zaniedbania związane z utrzymaniem dróg również mogą być przyczyną wypadku. W takiej sytuacji odszkodowania dochodzić można od osób, firm i instytucji (również samorządowych) odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację. W przypadku, gdy osoba doznająca szkody posiada stosowne ubezpieczenie, oraz gdy szkoda ta nie powstała z jej winy, to również należy jej się odszkodowanie.

Od czego uzależniona jest wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania w Krakowie nie jest z góry ustalona i zależy przede wszystkim od umowy pomiędzy sprawcą a poszkodowanym. Oczywiście w interesie sprawcy jest zawsze to, by kwota do zapłaty była jak najmniejsza, a poszkodowanego – by była ona możliwie wysoka. Stąd często dochodzi do konfliktów na tej płaszczyźnie. Uzyskanie odpowiednio wysokiego odszkodowania wymaga zgromadzenia dokumentacji, która bezsprzecznie dowiedzie winy sprawcy. Jeżeli sprawa dotyczy utraconych dochodów albo straty materialnej, to ustalenie wysokości szkody jest relatywnie łatwe. W przypadku strat innego rodzaju oszacowanie wysokości odszkodowania może być znacznie trudniejsze. W przypadku szkód powstałych na skutek nieszczęśliwego wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić taką kwotę, jaka widnieje na umowie, albo taką, na jaką wyceniona jest szkoda. Jest to niestety bardzo duże pole do nadużyć ze strony ubezpieczalni. Nader często zdarza się, że wysokość szkody jest zaniżana.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Jeżeli szkoda dotyczy wypadku komunikacyjnego albo rolniczego, to sprawa jest relatywnie łatwa, ponieważ kierowcy i rolnicy powinni posiadać ubezpieczenie OC. Szkoda musi zostać zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy. Aby jednak było to możliwe, od samego początku należy zadbać o odpowiednią dokumentację. Na miejsce wypadku powinna zostać wezwana policja. Sprawca powinien podpisać odpowiednie oświadczenie, w którym przyznaje się do spowodowania wypadku. Dobrze jest zadbać również o dokumentację fotograficzną i dane kontaktowe do ewentualnych świadków. Zdecydowanie trudniej jest, kiedy sprawca takiego ubezpieczenia nie ma, albo kiedy okoliczności wypadku sprawiają, że ubezpieczenie nie będzie go obejmować. W takiej sytuacji odszkodowanie uzyskać można wyłącznie na drodze sądowej, o ile oczywiście sprawca nie zgodzi się na dobrowolne opłacenie szkody. Jeżeli szkoda powstała przez nieszczęśliwy wypadek, w którym poszkodowany w żaden sposób nie zawinił, a posiada ubezpieczenie na daną okoliczność, to sprawę musi zgłosić (wraz z odpowiednią dokumentacją) do swojego ubezpieczyciela.

Odszkodowania Kraków – kiedy skorzystać z pomocy kancelarii?

Niezależnie od tego, z którą z wymienionych wcześniej sytuacji mamy do czynienia, strona, która powinna wypłacić odszkodowanie może próbować uniknąć odpowiedzialności, albo próbować zaniżyć wypłacaną kwotę. Rozwiązaniem jest wtedy kancelaria prawna, która pomaga uzyskać odszkodowania. Wiadomo, że poszkodowany w wypadku nie zawsze będzie mógł sam zająć się swoimi sprawami. Traumatyczne przeżycia związane z wypadkiem, konieczność podjęcia leczenia, albo zwykły brak wiedzy skutecznie to uniemożliwiają. Zaangażowanie kancelarii odszkodowawczej jest skutecznym sposobem na uzyskanie odszkodowania w należnej wysokości.

5/5 - (1 vote)
Poprzedni artykułDropshipping – na czym polega?
Następny artykułW jakim terminie należy wystawić fakturę?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj